- det velordnede anarki

Danmarks Folkekirke blev engang beskrevet som ”et velordnet anarki”. Anarki fordi det styres fra neden – velordnet fordi det faktisk fungerer forbavsende godt. At folkekirken styres fra neden betyder, at magten og økonomien i Folkekirken ligger i landets mange menighedsråd. 

Menighedsrådets opgave er at arbejde for ”kirkens liv og vækst”. Hvordan den opgave skal forstås og hvordan det skal udmøntes i praksis er op til det enkelte menighedsråd. Det betyder at der er en stor frihed i arbejdet i et menighedsråd. Menighedsrådet har derudover ansvar for kirkens økonomi og dens bygninger og er arbejdsgiver for alle ansatte ved kirken (præsterne undtaget). 

Også Himmelev Kirke har et menighedsråd, der er på 13 folkevalgte medlemmer. Du kan se, hvem der lige nu sidder i menighedsrådet, hvis du klikker her.

 

Hvad er menighedsrådets visioner for fremtiden?

Visionerne er til stadig debat. På et visionsmøde i 2014 formulerede menighedsrådet følgende om målet for arbejdet fremover:

Kirkens opgave er at invitere til dialog og skabe fortrolighed med kirke og kristendom

Indenfor disse rammer arbejder præsterne, kirkens ansatte og menighedsrådet med fokus på: 

A   Samtalen om tro skal holdes levende

       - vi vil skabe dialog om kristendom

      - vi vil møde undren med åbenhed

 

B   Kirken skal opleves som et sted, der har noget at sige til alle

       - vi vil engagere frivillige i meningsfyldt fællesskab

      - vi vil skabe aktiviteter i og udenfor kirken – også i samarbejde med andre lokale grupper 

 

C    Kirkens budskab skal være tydeligt og nærværende

       - vi vil skabe fornyelse i respekt for traditionen og forholde os til samtiden

      - med vores aktiviteter forholder vi os til, at vi er kirke

 

Hvordan arbejder et menighedsråd?

Menighedsrådet mødes ca. 10 gange om året, og til disse møder er der offentlig adgang. Det meste af rådets arbejde sker dog i udvalg. 

  • I aktivitetsudvalget planlægges kirkens udadvendte aktiviteter: koncerter, studiekredse, debataftner, udflugter og særlige gudstjenester som vi håber, kan give folk lyst til at være en del af fællesskabet omkring kirken. 
  • I kommunikationsudvalget arbejdes der hele tiden på at få den bedst mulige kommunikation med sognets borgere. 
  • Kirke-kirkegårds-bygningsudvalget varetager tilsynet med kirkens og øvrige bygningers, samt kirkegårdens vedligeholdelse og drift. Det er opgaver som: skal taget renoveres, kirkegården udvides eller trænger kirkebænkene til nye hynder?
  • I forretningsudvalget planlægges menighedsrådsmøderne og der foretages løbende sagsbehandling mellem møderne.

Det er vigtigt for Menighedsrådet, at arbejdet er sjovt såvel som produktivt. Tonen er uhøjtidelig og stemningen altid god under møderne. Vi starter og slutter med en sang og får en bid mad undervejs, fordi det er vigtigt at holde for øje at det er noget glædeligt, vi samles om.

Vi nedsætter undertiden ad hoc udvalg til at arbejde med specielle opgaver. Her inviterer vi også meget gerne folk uden for Menighedsrådets kreds inden for. Det udvalg der laver sogneeftermiddagene består f.eks. næsten udelukkende af medlemmer uden for menighedsrådet. 

I menighedsrådet har vi en løbende diskussion om, hvad det vil sige at være kirke. Det er vigtigt. For hvordan sørger vi for at Himmelev Sogn får den bedst mulige kirke med de midler vi har til rådighed? For at blive dygtigere og få inspiration afholder Menighedsrådet jævnligt såvel menighedsmøder og studiedage som visionsdage. 

  • På det årlige menighedsmøde inviterer vi hele menigheden (altså i princippet alle, der bor i sognet - selvom ikke alle pleje rat dukke op!) indenfor til en snak om, hvordan kirken har det i Himmelev. Det er her man kan spørge i dybden, kritisere eller komme med ønsker. Vi har brug for hjælpen, hvis vi virkeligt skal være "Folkets kirke".
  • På studiedagen får menighedsrådet og ansatte inputs udefra i form af f.eks. en foredragsholder og afholdelse af workshops.
  • På visionsdagen forsøger menighedsrådet og ansatte at blive helt skarpe på, hvad vi synes ”liv og vækst” i sognet betyder i Himmelevs kontekst. 

 

Nyt menighedsråd

Et menighedsråd sidder for fire år ad gangen. I november 2016 var der sidst valg til menighedsrådet. Her fik vi nye kræfter, da flere af de "gamle" medlemmer trak sig fra arbejdet efter mange års tro tjeneste. 

 

Vil du vide mere?

Hvis du gerne vil høre mere om menighedsrådets arbejde, er du velkommen til at dukke op til ét af møderne, som er åbne for alle. Du kan også komme til menighedsmødet som afholdes hvert forår. Her aflægger de forskellige udvalg små beretninger om året der gik og fremlægger planer for næste år. Mødet vil være dialogisk orienteret – vi vil gerne blive klogere og har også brug for din mening!