Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kor for børn og unge

Himmelev Sogn har som mål at udbyde kor-undervisning til alle aldersgrupper. Vi er der ikke helt endnu, men vi har nu tilbud til børn fra 0. - 7. klasse.

Nedenfor kan du se tilbuddene til de forskellige aldersgrupper.
Info og tilmelding ved organist Jakob Lundbak tlf.: 40 26 33 52  mail: Jakob@himmelevsogn.dk

Spire- og Børnekor (0.-3. klasse)

Spire- og Børnekoret drives i fællesskab med Trekronerskolen. Vi øver i skolens lokaler hver mandag i SFO-tiden.
Spirekoret øver kl. 13:30-14:15.
Børnekoret øver kl. 14:30-15:20.

Det vigtigste i korene er, at vi har det sjovt og lærer glæden ved at synge sammen.
Vi synger forskellige sange, ofte med fagter til. Vi lærer at bruge vores stemme sundt. Vi begynder efterhånden at arbejde med enkel flerstemmighed som f.eks. kanon.
Korene optræder til morgensang på skolen, til børnearrangementer i kirken og til koncerter rundt omkring i byen. For eksempel har vi en årlig koncert på Roskilde Bibliotek sammen med Spirekoret fra Roskilde Domkirke.

Junior- og Ungdomskor (4.-7. klasse)

Junior- og Ungdomskoret øver hver onsdag kl. 15 i Trekroner Kirke.
Juniorkoret (4-6. klasse) slutter kl. 16, mens Ungdomskoret (7. klasse) fortsætter til kl. 16:45.

Vi synger meget forskellig musik - rytmisk, klassisk, dansk, engelsk, kirkelig og folkelig. Vi arbejder med at udvikle naturligt sunde stemmer, og vi synger ofte flerstemmigt.
Koret optræder ved koncerter og gudstjenester i vores to kirker og i forskellige andre sammenhænge. I den senere tid har vi blandt andet haft samarbejde med Roskilde Domkirkes kor, og vi optræder årligt ved Børnekordagene i Tivoli.

En vigtig opgave for koret er at synge i kirkerne, når de små børn skal døbes. Her synger vi for på salmerne og giver et lille nummer, mens barnet bliver båret ind og ud af kirken. I disse sammenhænge får korsangerne også lidt løn for at synge.

Ungdomskoret består af de ældste sangere fra Juniorkoret.
Ud over at synge sammen med Juniorkoret til koncerter, dåb og gudstjenester, får Ungdomskoret forskellige ekstraopgaver. For ekstempel synger de for ved Trekroner Kirkes månedlige Meditationsgudstjenester.

 

 

Kor for børn og unge