Junior- og Ungdomskor

NOV
25

Junior- og Ungdomskor


Dato Onsdag d. 25. november 2020, Kl. 15:00 til kl. 16:45
Sted Trekroner Kirke, Lysalleen 29, 4000 Roskilde
Medvirkende
Jakob Lundbak
Pris
Gratis
Junior- og Ungdomskor

Korene er for børn i 4.-7. klasse og øver i Trekroner Kirke.

Vi synger meget forskellig musik - rytmisk, klassisk, dansk, engelsk, kirkelig og folkelig. Vi arbejder med at udvikle naturligt sunde stemmer, og vi synger ofte flerstemmigt. Koret optræder ved koncerter og gudstjenester i vores to kirker og i forskellige andre sammenhænge. I den senere tid har vi blandt andet haft samarbejde med Roskilde Domkirkes kor, og vi optræder årligt ved Børnekordagene i Tivoli.

En vigtig opgave for koret er at synge i kirkerne, når de små børn skal døbes. Her synger vi for på salmerne og giver et lille nummer, mens barnet bliver båret ind og ud af kirken. I disse sammenhænge får korsangerne også lidt løn for at synge.

Ungdomskoret består af de ældste sangere fra Juniorkoret. Ud over at synge sammen med Juniorkoret til koncerter, dåb og gudstjenester, får Ungdomskoret forskellige ekstraopgaver. For ekstempel synger de for ved Trekroner Kirkes månedlige Meditationsgudstjenester.

Juniorkoret øver hver onsdag kl. 15-16 i Trekroner Kirke.

Ungdomskoret øver derudover en ekstra halv time kl. 16:15-16:45.